Quick Index: Teams | Leagues | Managers | Postseason
You Are Here > smileyleague.org > Players > Charles Johnson Home Run Log

Charles Johnson Home Run Log

Select another category:

Click on the year to see the player's breakdowns for that season.

1995

 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 1995-04-09  FLN @CON Jim Abbott     L down  0-2 t 2 1--  1 4-9 
  2 1995-04-09  FLN @CON Dave Mlicki     R tied  7-7 t10 ---  1 3-11 
  3 1995-04-11  FLN @CON Chris Bosio     R ahead 2-0 t 2 12-  0 6-11 
  4 1995-05-03  FLN @MON Pedro Martinez   R ahead 5-1 t 7 1-3  0 3-9 
  5 1995-06-07  FLN @CON Jim Abbott     L tied  0-0 t 1 12-  2 3-9 
  6 1995-06-09  FLN CIN Brian Williams   R ahead 1-0 b 4 ---  0 3-11 
  7 1995-06-12  FLN @CHN Kevin Foster    R ahead 3-2 t 6 1--  2 3-11 
  8 1995-06-25  FLN ATN John Cummings    L down  3-6 b 7 1--  1 3-9 
  9 1995-06-27  FLN CHN Jim Bullinger    R ahead 1-0 b 6 1-3  0 5-9 
  10 1995-07-08  FLN MON Ugueth Urbina    R down  1-4 b 8 ---  2 5-4 
  11 1995-07-15  FLN @NYN Pete Schourek    L down  0-1 t 6 1--  2 5-5 
  12 1995-07-27  FLN SFN Jaime Navarro    R down  0-4 b 8 ---  0 4-9 
  13 1995-08-01  FLN SLN Brian Barber    R tied  3-3 b11 ---  0 5-10 
  14 1995-08-02  FLN SLN Terry Mulholland  L ahead 1-0 b 3 12-  1 5-5 
  15 1995-08-03  FLN SLN Mike Moore     R ahead 8-4 b 7 ---  2 3-9 
  16 1995-08-21  FLN MON Jeff Juden     R ahead 6-0 b 7 -23  2 3-9 

1996
 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 1996-04-17  FLN @SLN Donovan Osborne   L ahead 1-0 t 5 ---  0 1-4 
  2 1996-05-17  FLN PIN Jon Lieber     R ahead 1-0 b 2 ---  1 1-4 
  3 1996-05-29  FLN @PIN Willie Blair    R down  4-5 t 8 1--  1 1-4 
  4 1996-05-31  FLN @SDN Doug Linton     R ahead 6-2 t 7 123  2 1-4 
  5 1996-06-07  FLN @CON Jason Schmidt    R ahead 5-3 t 7 ---  0 2-4 
  6 1996-06-08  FLN @CON Darren Holmes    R down  5-7 t 7 -23  2 6-3 
  7 1996-07-02  FLN PIN Paul Wagner     R down  2-3 b 4 ---  1 5-5 
  8 1996-07-03  FLN PIN Esteban Loaiza   R tied  2-2 b 4 ---  0 4-9 
  9 1996-07-14  FLN @NYN Jason Isringhausen R tied  0-0 t 3 ---  0 1-2 
  10 1996-07-17  FLN @CIN Dave Burba     R down  0-4 t 2 12-  0 5-9 
  11 1996-08-02  FLN @MON Jeff Juden     R down  6-10 t 9 1--  1 5-5 
  12 1996-08-19  FLN MON Pedro Martinez   R down  0-5 b 3 ---  0 1-3 
  13 1996-08-21  FLN @CHN Andy Benes     R down  0-1 t 9 ---  0 1-4 
  14 1996-08-25  FLN NYN Bobby Jones     R down  1-2 b 2 ---  2 5-9 
  15 1996-08-29  FLN CIN Kevin Jarvis    R tied  0-0 b 2 12-  2 4-2 
  16 1996-09-03  FLN @ATN Brad Clontz     R tied  1-1 t13 ---  1 2-4 

1997
 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 1997-05-16  FLN @PIN Scott Sanders    R tied  0-0 t 2 ---  2 1-9 
  2 1997-05-22  FLN @SFN Shawn Estes     L ahead 1-0 t 1 1--  2 1-8 
  3 1997-06-05  FLN SDN Mark Petkovsek   R ahead 3-1 b 4 ---  0 5-5 
  4 1997-06-19  FLN @CHN Kevin Tapani    R down  0-2 t 2 ---  0 1-10 
  5 1997-06-21  FLN PIN Francisco Cordova  R down  0-1 b 8 ---  0 1-11 
  6 1997-07-13  FLN ATN Tom Glavine     L ahead 1-0 b 2 ---  0 1-9 
  7 1997-08-03  FLN @NYN Al Leiter      L tied  0-0 t 2 ---  0 1-8 
  8 1997-08-30  FLN MON Pedro Martinez   R ahead 1-0 b 7 ---  2 1-11 
  9 1997-09-13  FLN @ATN Terrell Wade    L ahead 2-0 t 1 -2-  2 1-9 
  10 1997-09-15  FLN @ATN Tom Glavine     L down  0-1 t 7 1--  1 1-8 

1998
 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 1998-04-24  LAN @CHN Mike Trombley    R ahead 5-1 t 8 ---  1 3-10 
  2 1998-05-03  LAN @SLN Omar Daal      L ahead 3-0 t 4 ---  0 4-5 
  3 1998-05-31  LAN @SFN Greg Swindell    L ahead 8-2 t 9 ---  1 4-2 
  4 1998-06-01  LAN @SFN Kirk Rueter     L down  1-2 t 4 1--  0 3-3 
  5 1998-06-03  LAN MON Brian Bohanon    L tied  2-2 b 6 ---  1 4-2 
  6 1998-06-24  LAN FLN Antonio Alfonseca  R ahead 2-1 b 8 ---  1 3-9 
  7 1998-07-01  LAN @FLN Mike Hampton    L tied  0-0 t 1 1--  2 3-9 
  8 1998-07-11  LAN SFN Kirk Rueter     L tied  0-0 b 4 ---  1 3-9 
  9 1998-07-14  LAN SLN Donovan Osborne   L ahead 2-1 b 8 -2-  0 3-3 
  10 1998-08-06  BAA SEA Greg McCarthy    L down  1-8 b 9 1-3  2 3-9 
  11 1998-09-09  BAA @TOA Greg Cadaret    L ahead 5-1 t 8 ---  1 6-2 
  12 1998-09-11  BAA NYA Andy Pettitte    L ahead 4-3 b 3 12-  0 3-9 

1999
 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 1999-04-29  BAA @DEA Gregg Olson     R down  2-5 t 9 -23  1 2-9 
  2 1999-05-12  BAA @KCA Jose Rosado     L down  0-1 t 3 1--  0 2-10 
  3 1999-05-15  BAA MLA Bartolo Colon    R tied  3-3 b 6 --3  2 2-9 
  4 1999-05-15  BAA MLA Juan Acevedo    R ahead 6-3 b 7 -23  2 4-3 
  5 1999-05-16  BAA MLA Darren Dreifort   R ahead 3-1 b 2 ---  0 2-9 
  6 1999-05-18  BAA @NYA Hideki Irabu    R tied  0-0 t 2 -2-  1 4-3 
  7 1999-06-10  BAA CHA Mike Sirotka    L down  3-4 b 4 ---  0 5-9 
  8 1999-06-12  BAA CHA Carlos Castillo   R ahead 5-4 b 8 ---  1 4-9 
  9 1999-06-23  BAA @MLA Rafael Roque    L tied  0-0 t 3 1--  0 4-11 
  10 1999-07-04  BAA @TOA David Wells     L down  0-1 t 2 12-  1 4-9 
  11 1999-07-06  BAA @DEA Todd Jones     R down  9-10 t 9 -2-  2 2-2 
  12 1999-07-15  BAA OAA Terry Mulholland  L down  0-1 b 3 ---  0 2-10 
  13 1999-07-29  BAA TEA Shane Reynolds   R down  0-2 b 3 ---  0 2-9 
  14 1999-08-05  BAA DEA Paul Shuey     R tied  3-3 b 7 -2-  2 2-9 
  15 1999-08-11  BAA @KCA Ismael Valdes    R ahead 4-0 t 4 123  0 5-9 
  16 1999-08-16  BAA TOA Mark Langston    L down  1-5 b 1 1-3  2 2-9 

2000
 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 2000-04-05  SFN @LAN Mike Trombley    R ahead 3-1 t 8 ---  2 3-5 
  2 2000-04-12  SFN @SLN Jose Lima      R tied  0-0 t 2 ---  0 3-10 
  3 2000-04-12  SFN @SLN Jose Lima      R ahead 5-2 t 4 --3  2 5-6 
  4 2000-05-06  SFN @CHN Jon Lieber     R ahead 1-0 t 3 ---  2 3-6 
  5 2000-05-14  SFN @CIN Mac Suzuki     R down  0-3 t 5 ---  0 3-5 
  6 2000-05-14  SFN @CIN Mac Suzuki     R down  2-4 t 7 ---  0 3-6 
  7 2000-05-21  SFN @ATN John Burkett    R down  1-4 t 4 12-  1 3-8 
  8 2000-05-23  SFN @ATN Greg Maddux     R ahead 1-0 t 1 12-  2 3-5 
  9 2000-05-31  SFN @MON Robert Person    R tied  0-0 t 2 ---  0 3-5 
  10 2000-05-31  SFN @MON Guillermo Mota   R ahead 9-2 t 8 1-3  2 3-10 
  11 2000-06-05  SFN CHN Kerry Wood     R down  0-2 b 2 ---  1 6-9 
  12 2000-06-06  SFN CHN Kevin Tapani    R down  0-1 b 2 ---  1 3-6 
  13 2000-06-07  SFN CHN Felipe Lira     R ahead 6-2 b 7 ---  0 3-5 
  14 2000-06-14  SFN NYN Armando Benitez   R down  1-4 b 9 12-  1 3-5 
  15 2000-07-03  SFN @CON Scott Elarton    R ahead 4-0 t 3 1--  2 5-5 
  16 2000-07-31  SFN SDN Brian Tollberg   R tied  3-3 b 6 ---  2 3-5 
  17 2000-08-09  SFN FLN A.J. Burnett    R tied  0-0 b 2 ---  1 3-5 
  18 2000-08-18  SFN LAN Kevin Brown     R down  2-7 b 9 -2-  0 4-5 
  19 2000-08-21  SFN LAN Rick Reed      R down  0-3 b 3 ---  0 3-4 
  20 2000-08-23  SFN MON Todd Erdos     R ahead 8-2 b 8 ---  0 3-8 
  21 2000-08-24  SFN MON Robert Person    R ahead 1-0 b 2 ---  0 3-10 
  22 2000-08-31  SFN CIN Dave Burba     R down  0-2 b 4 1--  0 3-6 
  23 2000-09-03  SFN @LAN Andy Benes     R down  2-5 t 4 ---  1 3-5 
  24 2000-09-03  SFN @LAN Mike Trombley    R down  5-6 t 7 1--  2 3-5 

2001
 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 2001-04-03  LAN SFN Robb Nen      R down  5-7 b 9 ---  2 3-6 
  2 2001-04-25  LAN PIN Dave Veres     R ahead 4-2 b 8 ---  2 5-9 
  3 2001-05-26  LAN @SFN Aaron Sele     R down  0-2 t 4 ---  0 4-9 
  4 2001-06-11  LAN @CIN Randy Wolf     L down  0-6 t 4 ---  1 4-9 
  5 2001-06-11  LAN @CIN Jim Brower     R down  7-16 t 9 1--  1 6-5 
  6 2001-07-09  LAN SFN Felix Rodriguez   R ahead 4-2 b 7 ---  1 3-2 

2002
 Yr# Date     Tm  Opp Pitcher       T Score    Inn RoB Out Roll X Play
+----+-------------+---+----+-------------------+-+-----------+---+---+---+-----+------+
  1 2002-04-03  CON SFN Kirk Rueter     L tied  0-0 b 7 ---  0 1-2 
  2 2002-04-07  CON ATN Jay Powell     R tied  0-0 b 8 1--  1 1-4 
  3 2002-04-08  CON ATN Damian Moss     L tied  0-0 b 3 ---  0 1-2 
  4 2002-04-08  CON ATN Damian Moss     L tied  0-0 b 5 ---  2 6-9 
  5 2002-04-09  CON ATN Tom Glavine     L tied  0-0 b 4 ---  1 1-2 

Data runs from 1970-present (data from 1970-1972 may be incomplete).

Quick Index: Teams | Leagues | Managers | Postseason